檢驗認證

hotmelt_02.jpg
hotmelt_03.jpg
hotmelt_04.jpg

ISO9001國際質量管理認證體系證書

ISO14001國際環保管理認證體系證書

ISO50001國際能源管理系統認證體系

hotmelt_05.jpg
hotmelt_06.jpg
hotmelt_07.jpg
SGS試驗報告 - 甲醛未檢出

SKZ(德國沃爾茲堡南德塑料中心)

頒發的各種膠黏劑產品質量證書

ISKZ(德國沃爾茲堡南德塑料中心)

頒發的各種膠黏劑產品質量證書